Om DTU Learn for Life

DTU Learn for Life får en række kerneopgaver, som løses i tæt samarbejde med institutter, DTU’s centraladministration og strategiske samarbejdspartnere.

Centret kommer til at levere viden, rådgivning og support inden for efteruddannelse og livslang læring på følgende måder:

  • Til DTU’s kunder i erhvervslivet, myndigheder og organisationer, herunder rådgivning og vejledning til faglig udvikling, sparring, netværk og lederudvikling

  • Til DTU’s institutter inden for bl.a. markedsføring, prissætning, kontrakter og lovgrundlag

  • Optagelse og indskrivning, fakturering, kundeservice mv.

  • Salg og markedsføring

  • Forretnings- og konceptudvikling

  • Positionering af DTU i markedet og omverdenen inden for livslang læring

Samarbejdet kan variere fra institut til institut afhængig af typen af efteruddannelse og institutternes egne erfaringer og kompetencer.

Eftersom centret er nyt fra 1. april 2019 vil der ske en gradvis udvidelse af centrets tilbud fra 2019 og frem.

Centret har til huse på Lyngby Campus i bygning 421 og er etableret som en fusion mellem DTU Business, Center for Videreuddannelse og sektionen for efteruddannelse i Afdelingen for Uddannelse og Studerende.