Efteruddannelse

DTU tilbyder en række forskellige efter- og videreuddannelser fra det korte og kompakte virksomhedstilpassede kursus til deltidsuddannelser på diplom- og masterniveau.

DTU Learn for Life yder viden, rådgivning og support til DTU’s kunder i erhvervslivet, myndigheder og organisationer. Læs mere om DTU’s pallette af tilbud inden for efteruddannelse og livslang læring