Til virksomheder

DTU’s efteruddannelser sikrer virksomheders fokus på medarbejderudvikling, opdateret teknologividen og moderne ledelse.

De mange nye og større krav fra omverdenen, sætter til stadighed virksomheder og organisationer under pres. Hverdagen er for de fleste præget af et konstant fokus på at udvikle og vedligeholde kerneforretningen i takt med at kravet om vækst er øverst på agendaen.

Det stiller store krav til virksomhederne at være under pres og behovet for innovativt tænkende og handlende medarbejdere er stort. Med nye innovative tiltag følger nye rutiner og et behov for at lede organisationen i en ny retning.

Bliv klar til at håndtere forandringer

Alt dette stiller nye krav til, hvordan medarbejderne bliver rustet til at håndtere forandringerne, som fx nye arbejdsgange og nyt mindset.

Det mest effektive og bæredygtige tiltag er at investere i ledere og medarbejdere, så de kan præstere deres bedste og selv bidrage til den nye retning som virksomheden bliver ledt i. Det kræver en ny form for ledelse hvor den teknologiske udvikling er koblet direkte op på, hvordan den spiller ind i strategien og virksomhedens udnyttelse af de moderne teknologier.

Vælg DTU som virksomhedens faste samarbejdspartner på efteruddannelse

På DTU kan virksomheder og organisationer få adgang til viden og kompetencegivende forløb der sikrer at virksomhedernes medarbejdere kan arbejde innovativt og samtidig have fokus på at få omsat de nye idéer til forretningsmæssige resultater. DTU har gennem sine mange videnskabeligt funderede aktiviteter en unik position for at kunne samarbejde med virksomheder og kompetenceløft af medarbejdere i alle niveauer og inden for de fleste specialer.

Hos DTU kan virksomheder og organisation få særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, der fokuserer på, hvordan du kan og din virksomhed kan geares til fremtidens udfordringer. Der kan vælges både kort eller længere efteruddannelsesforløb…

…Vi tilbyder nemlig efteruddannelsesforløb, designet til konkrete problemstillinger og hvor virksomheden kan være sikker på at den videnskabelige niveau er i særklasse.