Strategi

DTU Learn for Life har følgende vision og mission, som alt arbejdet med livslang læring tager afsæt i

*STEM= Science, Technology, Engineering and Mathematics